Dla pasażerów Linie Ulice Miejscowości  


Na tej stronie
znajdziesz
informacje o
zmianach w rozkładzie
jazdy autobusów


Informujemy, że w związku z organizacją na bielskich błoniach
XV Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych
"Operacja Południe"
w dniu 4 lipca 2015 roku (sobota)
w godzinach od 10:00 do 16:00
autobusy linii nr 21 oraz nr 24
kursować będą do przystanku Mikuszowice Śląskie z pominięciem ul. Szerokiej.

Równocześnie informujemy, że w związku z powyższym
w godz. od 11:30 do 12:30 oraz od 14:30 do 16:00
mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów w ciągu ulic
Partyzantów, 3 Maja i Warszawska.

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek)
wprowadzona zostanie korekta w rozkładzie jazdy
linii nr 20 w dni robocze.
Kurs z przystanku Wapienica/Strażacka
z godz. 16:10 przesunięty zostanie na godz. 16:20.

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek)
wprowadzona zostanie korekta w rozkładzie jazdy
linii nr 35S.
Kurs z przystanku Warszawska/Dworzec
z godz. 9:55 przesunięty zostanie na godz. 9:50.

--------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z uwagi na prowadzone prace drogowe
od dnia 19 czerwca 2015 roku (piątek) do odwołania
zamknięta dla ruchu zostanie ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Kupieckiej do ul. Wołyńskiej.

Z uwagi na powyższe autobusy linii nr 24
w obu kierunkach kursować będą objazdem ulicami
Grawerską oraz Zapłocie Duże.
Pominięte zostaną przystanki: Sobieskiego/Spółdzielnia w obu kierunkach,
Sobieskiego/Kawulok w obu kierunkach, Sobieskiego/Sklep kierunek centrum.

Na czas objazdu obowiązują przystanki:
Zapłocie Duże/Hutnicza w obu kierunkach,
Zapłocie Duże/Olecka w obu kierunkach, Zapłocie Duże/Szkoła kierunek Stare Bielsko.

Przystanek Stare Bielsko w obu kierunkach zostanie przesunięty w stronę Wapienicy,
za skrzyżowanie z ul. Grawerską.PZI TARAN (C) 2001
Rozkład Jazdy jest częścią systemu MUNICOM